Thiên Long Bất Tử - CS 2.9 - Open 19h30 T5 ngày 13/10
13-10

💟HỖ TRỢ SERVER :
- Vào Game Level 120 (Tâm Pháp All 150)
- Exp x 800 + Drop x 80%
- Server Chạy 9 Phái Hoài Cổ
- Miễn Phí Sét Chiến Thần , Thần Khí Tân Thủ , Ngọc 8 ...v...v...
-------------------------------------------------------
💟HỖ TRỢ GAME :
- Hỗ Trợ 24/7 Thân Thiện Uy Tính Chất Lượng
- Sự Kiện Độc Đáo Diễn Ra Hàng Tuần
- Luôn Có Server Gộp Về Cuồng Phong Là Gốc
- Chống Clone 1Pc/2Ac - 100% chống DOSS DISS LAG
- Không Cần Riset Giờ Chơi
- Bảng Xếp Hạng Xem Trực Tiếp Trong Game
- Cộng Point Trực Tiếp Trong GameTin tức khác

EVENT ĐUA TOP OPEN 13-10
Thiên Long Bất Tử - CS 2.9 - Open 19h30 T5 ngày 13/10 13-10